Occ LYRA by Lost Vape

80,000

Occ LYRA by Lost Vape với thiết kế Mesh coil 0.6ohm dành cho dòng podsystem Lyra