OCC RPM80 by Smok

80,000

OCC RPM80 chuyên dành thay thế cho các dòng Rpm với thiết kế mesh coil 0.4ohm