Occ Sky pod

80,000

Occ chuyên dụng cho sky Podsystem có thể dùng cho cả nord, trinity,..